ABC Djeca




Molimo prijavite se:

Da biste nastavili, morate se prijaviti s jednom od gore navedenih opcija.




Veće > Manje

Igrom veće/manje idemo dalje po nova znanja. Ovaj put upoznajmo matematičke nejednakosti kroz kviz pitanja. Vizualizacijom i tonom usvajajmo nova matematička znanja i to na Bosanskom jeziku. Ovo je vrijeme kad se broji! ABC Djeca!

U ovoj aplikaciji se nalazi: Brojevi do 100, veći, manji, tačno, Bosanski jezik.