ABC Djeca
Molimo prijavite se:

Da biste nastavili, morate se prijaviti s jednom od gore navedenih opcija.
Pronađi broj

Dobrodošli u naš matematički kviz/test. Na ovome mjestu naša djeca (starijiu zrast) od više ponuđenih odgovora moraju izabrati tačan, a to je najveći broj. Zanimljiva igra iz matematike koja svojom audio-vizuelnom dinamikom pomaže našim mališanima da nauče brojeve. Brojevima do Bosanskog jezika! ABC Djeca!

U ovoj aplikaciji se nalazi: Brojevi do 100, najveći, ton, slika, Bosanski jezik.