Blog Details

HAMAMI

 


C:\Users\korisnik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\download.jpg


Pojasnićemo vam sada, dragi naši mališani, ali i odrasli čitaoci, šta su, zapravo, hamami. Riječ je o javnim kupatilima, u čijem se sklopu nalazio šadrvan – prostor sa vodoskokom u sredini. Osoba koja je dolazila da se kupa ili banja u hamamu, prvo bi odi u saunu, koja se neprestano zagrijavala. U tim prostorijama počinjalo je kupanje.Toplina je izazivala znojenje, a znamo da je taj proces bio vrlo važan.

Nakon preznojavanja, slijedilo je kupanje hladnom vodom i masažom, te  odlazak u sobu za hlađenje i relaksaciju. Unutar građevine nalazila su se dva odvojena prostora - za muškarce i za žene. Hamam je imao i toalete za kupače, a tu se nalazila i prostorija za loženje, koja se zvala ćulhan -  prostor za zagrijavanje vode. 

Između niskih kamenih estrada, nalazila su se mala kamena korita, zvana “kurne”, u koje su se, iza zida, ulijevale topla i hladna voda, koja se zagrijavala u posebnoj prostoriji. Hamami su najčešće građeni od tesanog kamena ili sedre. 

Važna funkcija hamama bila je, pored zdravstvene, obrazovne, higijenske i zabavne - i jačanje socijalnih i porodičnih veza.

Tako su znameniti ljudi, poput Isa-bega Ishakovića, osnivača i graditelja Sarajeva, bili neumorni u svom donatorskom odricanju, ali i donošenju propisa  o načinu održavanja i sanitarnog nadzora nad javnim hamamima. 

nurudina slike (1)

Kupanje u hamamu je bilo dio nesvakidašnjeg obreda i dio svojevrsnog užitka. Zanimljivost tog vakta bila je i gradnja vodovoda pomoću drvenih i keramičkih cijevi. Na njih su se, na javnim mjestima, priključivale česme, a kasnije i šadrvani. Bila su to i mjesta okupljanja, gdje su se razmjenjivale vijesti - “iz zemlje i svijeta”…

Podsjećamo vas, dragi čitaoci, da je Bosna, pet dugih stoljeća, bila dijelom velikog Osmanskog Carstva. Petsto godina hamami i kupatila bila su sastavni dio arhitekture bosanskih gradova. Sudbina je htjela da su turska kupatila, koja su stoljećima bila važna tačka socijalnog okupljanja i mjesto za ritualna kupanja na našim prostorima, počela da iščezavaju upravo - odlaskom Osmanlija sa ovih naših -  bosanskih prostora!

Priredio Velid Džindo


Bottom of Form

Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt