Blog Details

NORVEŠKA

Na web stranici “Gorilla” u Norveškoj bosanci će ubuduće moći pratiti tekstualne sadržaje na bosanskom jeziku!  Pripadnici svih generacija moći će da čitaju ili slušaju tematske sadržaje, koje će nuditi ova web stranica. U toku je realizacija projekta, koji ima za cilj olakšati čitaocima korištenje bosanskog jezika u svakodnevnoj praksi. Uporedo sa realizacijom projekta, u toku je i anketa na posebnom linku, kako bi se olakšalo učešće korisnika usluga ove web stranice. Zajedno sa partnerima , razvijena je bosanska verzija jezičkog testa. Riječ je o testu koji je već korišten diljem svijeta, tako da će korisnicima biti olakšano korištenje istraživanja ovog jezika. Projekat uključuje snimanje bosanskog jezika različitih generacija u Norveškoj, kako bi se utvrdilo  da li se taj jezik razlikuje od onog u matičnoj državi. Do sada su u ovom projektu učestvovale dvije bosanske porodice – jedna iz Sarpsborga i druga iz Kristijandsanda. Istraživanje je provedeno u dogovoru sa Norveškim centrom za istraživačke podatke i u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu. 

Aurora centar za istraživanje usvajanja, varijacija i gubljenja jezika Univerziteta u Tromsu,  imao je  za cilj nastaviti sa proučavanjem  bosanskog jezika, kao sastavnog dijela ljudskog uma i mozga. Ovaj Centar tijesno sarađuje  i sa organizacijom  “Flere sprak til Flere” za savjetovanje višejezičnih porodica, u vezi sa jezikom i na osnovu naučnih saznanja.

Aurora provodi istraživanja u više područja. Pored ostalih o korištenju jezika, zatim da se utvrde jezičke razlike među grupama i pojedincima, na različitim  prostorima ili u različito vrijeme i zaboravljanju jezika tokom života.

Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt