Blog Details

Prvi rječnik Bosanskog jezika iz 1631. godine


Postoje četiri sačuvana primjerka ovog rječnika; jedan od njih se nalazi pohranjen u Univerzitetskoj biblioteci u Uppsalli, u Švedskoj. Zahvaljujući Muhamedu Hevaiji, bosanci treba da se ponose svojim bosanskim jezikom, jer je prvi rječnik bosanskog jezika ujedno i jedan od prvih i najstarijih na balkanskim prostorima. Zanimljivo je podsjetiti na mišljenje modernog britanskog historičara Noela Malkoma, koji je kazao da je “… bosanski jezik bio treći jezik Otomanske carevine, pa nije nikakvo čudo sto je i dio Otomanske književnosti napisan upravo na  tom jeziku." 

Bosanski pisac iz osamnaestog stoljeća, ljetopisac Mula Mustafa Šefki Bašeskija, koji je u svom ljetopisu pridodao i zbirku pjesama na bosanskom jeziku, ustvrdio je da je naš jezik mnogo bogatiji od arapskog, zato što ima 45 riječi za glagol ići.

" Čak je 1601. godine Marvo Orbini zapisao da "od svih naroda, koji govore slavenski, bosanci imaju najelegantniji jezik i diče se činjenicom da jedini oni i dan-danas paze na čistoću slavenskog jezika." 

Podsjećamo, prvi poznati i do sada sačuvani i otkriveni spomen bosanskog jezika nalazi se u jednom notarskom spisu grada Kotora, a datira iz davne 1436. godine", objavili su na društvenim mrežama Bošnjački preporod i  Asmir Halilović.

Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt