Blog Details

Dvije i po decenije uspješno djeluje Bosanska etnička škola u Sidneju, u Australiji.Grupa entuzijasta željela je na taj način da sačuva sjećanje na domovinu. Ubrzo,ova škola je uvrštena i u Federaciju jezičkih škola u Novom Južnom Welsu.

Kroz ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu  prošlo je do sada više hiljada učenika,a posebno je interesantno da su – odskora - i mnogi roditelji, polaznici te škole, sjeli u đačke klupe, jer su,tokom dugogodišnjeg življenja i rada na tom kontinentu, mnogi počeli zaboravljati naš jezik i sve one činjenice koje su tako važne za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.

Godišnje se, u četiri odjeljenja škole u Sidneju, upiše sedamdesetak učenika. Škola ima svoj prostor i u Bosanskom kulturnom centru u Sidneju. Radi se o biblioteci,uredu škole  i jednoj prostranoj učionici. Godinama se nastava odvija u dane vikenda.

Bosansko-hercegovačka djeca, na ovaj način, održavaju i vezu sa domovinom i bosanskim jezikom. Ljubav prema domovini, s jedne, i  Australiji, s druge strane, je iskrena i duboka! Oni žive, školuju se i rade, noseći u svojim dušama i srcima podjednako i domovinu i državu, u kojoj su se skrasili i koja im je bila kao majka,kad je bilo najteže.

Nastavnici i naši najmlađi Bosanci i Hercegovci, na – nadamo se - privremenom radu i boravku u Australiji, obećavaju da će nastaviti sa pomoviranjem svoje matice, svoje domovine i njenih jezičkih, kulturnih i brojnih drugih vrijednosti. 


Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt