Blog Details

U okviru projekta "Otkrij bosanski", u Centru za strane jezike Univerziteta u Beču,krajem avgusta, promoviran je  udžbenik “Otkrij bosanski”, namijenjen našim ljudima u dijaspori. Doktorantica slavistike Azra Hodžić-Kadić, profesorica bosanskog i hrvatskog jezika u pomenutom Centru, autorica je ovog udžbenika i najzaslužnija osoba za otvaranje centra.

Udžbenik je namjenjen onima koji odrastaju ili žive u višejezičnom društvu,odnosno dijaspori i koji ne uče bosanski jezik kao prvi, nego kao drugi jezik, te za strance, koji žele naučiti bosanski jezik i saznati više o Bosni i Hercegovini.

Ovaj projekatpokrenut je kako bi omogućio promociju bosanskog jezika u dijaspori i bio od koristi našim građanima,na privremenom boravku i radu u Austriji, da se lakše snalaze u višejezičnom društvu i  prilagode evropskim referencama  vrijednostima.


Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt