Blog Details

Nekadašnji centar srednjovjekovne bosanske države, nadaleko poznati zanatski grad Visoko,a odnedavno i grad piramida iskusnog arheologa i, u svijetu, izuzetno cijenjenog javnog radnika Semira Osmanagića,u središtu je domaće, ali i svjetske pažnje. U tom gradu uspješno funkcionira gradska biblioteka,koja raspolaže sa knjižnim fondom od 60 hiljada naslova i po  tome je jedna od  najvećih gradskih biblioteka u našoj domovini. Zahvaljujući kooperativnom  online  bibliografskom sistemu i servisu, u njegov sastav su umrežene i biblioteke iz Slovenije, Srbije, Makedonije, Albanije, Crne Gore, Bugarske i naše države.

 

Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt