Blog Details

IN MEMORIAM

AKADEMIK SENAHID HALILOVIĆ


Član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, akademik  Senahid Halilović, preminuo je 24. aprila 2023. godine.

Ovaj uzorni borac za bosanski jezik diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Godine  1991. objavio je knjigu Bosanski jezik.

Njegova je zasluga što je naš jezik postao ravnopravan sa druga dva jezika u našem govornom području.

Autor je Pravopisa bosanskoga jezika, koji je ugledao svjetlo dana u strahotnim ratnim uvjetima u Sarajevu, tako da je njegov Pravopis objavljen 1996. godine i na taj način on je postao glavni oslonac standardizaciji bosanskog jezika. 

Objavio je osamnaest knjiga, štampanih u preko stotinu hiljada primjeraka, te ostavio generacijama preko stotinu naučnih radova iz domena bosanskog jezika. 

Bio je koautor Gramatike bosanskoga jezika, a zatim i Rječnika bosanskoga jezika. Drugim izdanjem Pravopisa bosanskog jezika doprinio je 2017. godine nastavku  njegove standardizacije.

Duže od tri decenije bio je predavač na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Dao je nemjerljiv  doprinos obrazovanju stručnih i naučnih kadrova u oblasti bosnistike: nastavnika i profesora bosanskog jezika, te lingvista bosnista.

Pod rukovodstvom akademika Senahida Halilovića u Slavističkom komitetu objavljeno je nekoliko desetina knjiga, među kojima se ističe Bosanskohercegovački lingvistički atlas. 


C:\Users\korisnik\Desktop\SENAHID HALILOVIC-bd848d3d09bb.jpeg

Podsjećam vas, dragi čitaoci, da je ovaj lingvistički velikan, prije dvije godine, dao intervju za ABC Djecu. 

U tom intervjuu podsjetio sam doktora Halilovića na činjenicu da je Tim programera, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, počeo da razvija u Sjedinjenim Američkim Državama mobilnu aplikaciju, koja djeci olakšava učenje bosanskog jezika. 

Bio je oduševljen tom činjenicom, kao i agilnošću naših šest dizajnera, okupljenih u timu koji predvodi gospodin Mirsad Alibašić iz Čikaga, koji su dugo radili na razvoju ove aplikacije i na taj način djeci osigurali da na potpuno novi način uče o kulturi i historiji naše domovine.

- Za pohvalu je i ovo i svako drugo stručno nastojanje, koje ima za cilj očuvanje bosanskog jezika u drugoj ili trećoj generaciji u iseljeništvu, kazao je vašem reporteru akademik Senahid  Halilović i nastavio:

- I u ovom su se slučaju udružili obrazovani mladi ljudi, kako bi stali na put umiranju maternjeg jezika. Među jezicima vladaju zakoni slični onima u prirodi: velike ribe gutaju male ribe. Ovim su činom naši mladi informatičari i dizajneri u Čikagu jednostavno rekli: mi ne želimo izumrijeti, barem ne bez ispaljenog metka, šaljivo je prokomentirao akademik Halilović.

Prokomentirao je tom prilikom i činjenicu da su gospodin Alibašić i njegovi saradnici na dobrom putu da najmlađim uzrastima, koji žive u dijaspori, pomognu da nauče bosanski jezik. 

- Upravo ovakvi projekti, zahvaljujući dostupnosti na društvenim mrežama, mogu pokrenuti i druge pojedince i grupe. Oni su i podstrek i izazov, doći će do mladih govornika bosanskog jezika na raznim meridijanima, koji će reći: moglo bi se uraditi još i ovo, moglo bi se ovo unaprijediti... Učinkovitija su u tom smislu ovakva konkretna ostvarenja, od akademskih predavanja, do značaja maternjeg jezika za očuvanje veze s rodnom grudom ili domovinom svojih roditelja, poručio je tada najmlađim Bosancima i Hercegovcima diljem svijeta akademik Senahid Halilović.

Najzad, pitao sam tada akademika Halilovića šta bi on, kao autor prvog Pravopisa Bosanskog jezika, sugerisao našim građanima u dijaspori.

- Širok je raspon mogućih ostvarenja: od ovakvih aplikacija za najmlađe, preko animiranih filmova, različitih elektronskih i printanih izdanja slikovnica i knjiga za djecu i mlade, pa sve do obimnijih knjiga i priručnika za odraslije korisnike.To je posao koji traži mnogo pameti, a nje ima, mnogo entuzijazma i volje, kao i mnogo vremena, samo je potrebno djelovati što je moguće više organizirano, osmišljeno, s jasnim ciljevima, da se ne desi da deset grupa mladih darovitih ljudi kuca na ista vrata. Autori aplikacije znaju da svaki dan u toj oblasti donosi nešto novo, oni danonoćno uče i idu naprijed, tako da će svako njihovo djelo biti unaprijeđeno.

Ciljeve uvijek moramo postaviti visoko, a svakodnevno činiti sve što možemo, kako bismo ih dosegnuli. I najdalje putovanje počinje prvim korakom; ne možemo odmah učiniti drugi korak. 

Prvi su koraci iza nas, nešto sam i sam ostavio na tom putu: moj Pravopis bosanskoga jezika dostupan je kao besplatna aplikacija svim zainteresiranim za bosanski jezik širom svijeta (Pravopis.ba). 

Put je dug, ciljevi visoki! Ako ih i ne dohvatimo, imat ćemo zadovoljstvo da smo pokušali učiniti nešto veliko, rekao je u svom prvom i nažalost, posljednjem intervjuju za čikašku aplikaciju ABC Djeca akademik Senahid Halilović.Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt