Pisanje Brojeva

Učimo brojeve do 20 pokretom ruke i dodirom prstića. Ova aplikacija namijenjena je našim najmlađim kako bi pored znanja o brojevima naučili i njihovo pisanje kroz ponuđeni kreativni sadržaj.

U ovoj aplikaciji se nalazi: Brojevi do 20, broj, ton, Bosanski jezik.

Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt