Pronađi broj

Dobrodošli u naš matematički kviz/test. Na ovome mjestu naša djeca (starijiu zrast) od više ponuđenih odgovora moraju izabrati tačan, a to je najveći broj. Zanimljiva igra iz matematike koja svojom audio-vizuelnom dinamikom pomaže našim mališanima da nauče brojeve. Brojevima do Bosanskog jezika! ABC Djeca!

U ovoj aplikaciji se nalazi: Brojevi do 100, najveći, ton, slika, Bosanski jezik.

Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt