Mjeseci

Sadržaj ove aplikacije kreiran je sa ciljem da naši mališani upoznaju kalendarsku godinu, godišnja doba i mjesece u njima. Vizuelni prikazi uz tonske zapise nude jasnu sliku godišnjih doba i mjeseca u njima. Sadržaj konceptualno namijenjen uzrastima od 4 do 8 godina. Naučimo mjesece i u svakom od njih družimo se sa našim aplikacijama ABC Djeca i naravno - učimo Bosanski jezik!

U ovoj aplikaciji se nalazi: Mjeseci, zima, proljeće, ljeto, jesen, januar, februar, mart, april, maj, juni, juli, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar, godišnja doba, Bosanski jezik.

Video Demo

Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt