Divlje životinje

Aplikacija na zanimljiv način, tonom i slikom, daje pregled životinja u šumi. Naravno, divlje životinje poznate u našim krajevima. Audio-vizuelni sadržaj prilagođen najmlađem uzrastu djece. Upoznajmo divlje životinje, naučimo Bosanski jezik! ABC Djeca!

U ovoj aplikaciji se nalazi: Djetlić, vepar, lisica, vidra, vuk, sova, medvjed, dabar, jazavac, divokoza, jelen, zec, vjeverica, šuma, divlje životinje, Bosanski jezik.

Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt