Balončići boja

Aplikacija baloni nudi priliku našim mališanima da kroz igru i zabavu nauče boje i osnaže svoje znanje Bosanskog jezika. Igra kroz seriju zadataka usmjerava igrača ka odabiru odgovarajućeg balona uz tonski zapis i naravno ponuđene boje. Multimedijalni sadržaj namijenjen je našim najmlađim. Bojama do Bosanskog jezika!

U ovoj aplikaciji se nalazi: Crna, bijela, plava, žuta, narančasta, zelena, crvena, ljubičasta, boje, baloni, Bosanski jezik.

Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt