Slagalica brojeva

Kroz ovu kreativnu igru, uz vježbu i zabavu, složimo brojeve u jednu sliku. A kroz slike i ton učimo i to na Bosanskom jeziku! Sadržaj kreiran za najmlađe uzraste. Slikama do brojeva, brojevima do Bosanskog!

U ovoj aplikaciji se nalazi: Slika, igra, zabava, slagalica, vježba, broj, brojevi do 20, Bosanski jezik.

Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt