Abeceda

Kroz dinamičan i kreativan prikaz slova vježbajmo ih zajedno i naučimo Bosanski jezik. Sadržaj prilagođen najmlađim uzrastima djece sa ciljem usvajanja osnovnih znanja. Puno boja i funny prikaza samo sa jednim ciljem – naučimo naša slova!

U ovoj aplikaciji se nalazi: slova, abeceda, azbuka, naučiti, vježbati, pisati, Bosanski jezik.

Kontakt

ABC Djeca
444 N. Michigan Avenue
Suite 1200
Chicago, IL 60611

Phone: + 1(800) 619-2940

Kontakt